Autostrada
icon

Prędkość, odstęp i prawy pas, czyli podróżowanie autostradą

Odpowiednia prędkość, prawidłowy odstęp między pojazdami oraz poruszanie się prawym pasem to niektóre ważne zasady prawidłowej jazdy autostradą. Przybliżamy i omawiamy najważniejsze, o których należy pamiętać

Odpowiednia prędkość

Dozwolona prędkość wynosi 140 km/h dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ważących mniej niż 3,5 t; 100 km/h dla autobusów oraz 80 km/h dla pozostałych pojazdów i zespołów pojazdów. Te ograniczenia dotyczą jednak kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż 2 lata. Osoby, które zdobyły uprawnienia kierowcy niedawno, mogą prowadzić samochód na autostradzie oraz drodze ekspresowej z prędkością nie większą niż 100 km/h.

Nie należy również zapominać, że na autostradzie pojawiają się miejsca, w których obowiązują inne ograniczenia. Remontowane drogi, pasy zjazdowe, obwodnice miast, a także odcinki trasy poprzedzające punkty poboru opłat - wymagają stopniowego zmniejszenia prędkości. Informują o tym tablice ustawione przy drodze w regularnych odstępach. Należy się do nich stosować, by zachować prędkość jazdy oraz nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Bezpieczny odstęp

Na autostradzie bardzo ważna jest umiejętność zachowania prawidłowego odstępu od innych aut. Powinien on wynosić co najmniej tyle, co połowa prędkości pojazdu wyrażona w metrach. Przykładowo – jeśli kierowca porusza się z prędkością 120 km/h, odstęp dzielący go od poprzedzającego samochodu powinien wynosić 60 m. Wskazówką do wyznaczenia odległości mogą być rozstawione wzdłuż autostrady biało-czerwone słupki. Odległość między nimi wynosi 100 metrów. Przy maksymalnej prędkości dopuszczalnej na autostradzie minimalny odstęp między pojazdami powinien wynosić 70 metrów, zatem być bliski odstępowi między słupkami drogowymi. Odległość między samochodami powinna być dostosowana także do zmiennych warunków atmosferycznych na drodze, np. mgły czy opadów.

Ruch prawostronny

Tak samo, jak na innych rodzajach dróg, również na autostradzie obowiązuje jazda skrajnie prawym pasem. Lewy pas nie służy do ciągłej jazdy, a jedynie do wyprzedzania. Po zakończeniu manewru należy wrócić na prawą stronę. W przypadku zmiany pasa ruchu, także na drodze trzypasmowej, obowiązuje reguła prawej ręki. Pierwszeństwo zawsze dotyczy osoby znajdującej się na prawym pasie.

Przestrzeganie powyższych zasad jest kluczowe podczas jazdy autostradą i w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko wypadku. Należy jednak pamiętać, że oprócz zachowania odpowiedniej prędkości, bezpiecznego odstępu i prawidłowego korzystania z pasów ruchu, konieczne jest skupienie kierowcy i baczne obserwowanie drogi podczas podróży.